لطفا نام خود را وارد کنید
لطفا نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا شماره همراه خود را وارد کنید لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا متن پیام خود را وارد کنید

تماس بگیرید : آزمایشگاه پاتوبیولوژی اردبیل

اردبیل  - میدان سرچشمه - کوی طوی - ساختمان پزشکان آلفا - آزمایشگاه پاتوبیولوژی آنالیز

شماره های تماس :

 

پذیرش :33237424-045   و      33237422-045

مدیریت و فکس  :    33237468-045